สินค้า
Ограничи резултатите
Основен цвят на продукта
Ниво на шум dB(A)
Брой програми (DW)
Енергийна ефективност - Продажби
23 намерени записи.

 • DFN26420X
  • Ниво на шум dB(A) : 46
  • Брой програми (DW) : 6
  • Енергийна ефективност - Продажби : A++


 • DIN26421
  • Ниво на шум dB(A) : 46
  • Брой програми (DW) : 6
  • Енергийна ефективност - Продажби : A++


 • DFN28430X
  • Ниво на шум dB(A) : 44
  • Брой програми (DW) : 8
  • Енергийна ефективност - Продажби : A+++


 • DIN28421
  • Ниво на шум dB(A) : 44
  • Брой програми (DW) : 8
  • Енергийна ефективност - Продажби : A++


 • DFN28430W
  • Ниво на шум dB(A) : 44
  • Брой програми (DW) : 8
  • Енергийна ефективност - Продажби : A+++


 • DIN16210
  • Ниво на шум dB(A) : 48
  • Брой програми (DW) : 6
  • Енергийна ефективност - Продажби : A+


 • DFN26420W
  • Ниво на шум dB(A) : 46
  • Брой програми (DW) : 6
  • Енергийна ефективност - Продажби : A++


 • DIN28320
  • Ниво на шум dB(A) : 44
  • Брой програми (DW) : 8
  • Енергийна ефективност - Продажби : A++


 • DIN28423
  • Ниво на шум dB(A) : 44
  • Брой програми (DW) : 8
  • Енергийна ефективност - Продажби : A++


 • DIN28330
  • Ниво на шум dB(A) : 44
  • Брой програми (DW) : 8
  • Енергийна ефективност - Продажби : A+++


 • DIN28430
  • Ниво на шум dB(A) : 44
  • Брой програми (DW) : 8
  • Енергийна ефективност - Продажби : A+++


 • DFN16210B
  • Ниво на шум dB(A) : 47
  • Брой програми (DW) : 6
  • Енергийна ефективност - Продажби : A+